Türkiye Debelenirken: Psiko-politik Yüzleşmeler

 

Yazar: Murat Paker
Yayın Yılı:2016, 413 sayfa, Türkçe
Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Psikanaliz/Psikoloji Dizisi
İçindekiler & Önsöz: Link
Hakkında: Bülent Somay: Murat Paker yüzleşmeye devam ediyor (Radikal Kitap, 29/04/2016)

Erdoğan Özmen: Bastırılan daima geri döner (Cumhuriyet Kitap, 28/06/2016)

Panel: Debelenmenin Neresindeyiz? (11/05/2016)

Satın Al: Link1 | Link2

Önsöz

Türkiye neden bir türlü şiddet döngülerinden kurtulamıyor? Neden asgari demokratik standartlarını oturtamıyor? Neden aynı hataları boyuna tekrarlıyor? Bir arada yaşayabilme zeminimiz var mı? Nedir bizi bu kadar korkutan ve güvensiz kılan? Türklerle Kürtlerin ve Ermenilerin alıp veremedikleri ne? Çatışma ve savaş kader mi yoksa barış mümkün mü? Barışçıl çözüm ihtimallerinin koşulları ne? Artmakta olan erkek şiddetini besleyen faktörler neler? Gezi’de ne oldu, nasıl oldu? İslamcı siyaset neyi telafi etmenin peşinde? Yüzleşme nedir, neleri kapsar, nasıl yapılır, ne amaçlanır? Yüzleşecek nelerimiz var? Neden yüzleşemiyoruz? Kendimizle, bugünümüzle, geçmişimizle yüzleşmeden olgunlaşabilir miyiz? İçine girdiğimiz bu karanlık çağa nasıl geldik? Murat Paker, bu kitapta topladığı makale ve söyleşilerinde psiko-politik bir perspektifle bütün bu soruların peşinden giderek 2005-2015döneminin panoramasını da çıkarmış oluyor. 2016 itibarıyla Türkiye toplumunun sert bir karanlık döneme veya korku tüneline itildiği düşünüldüğünde, buraya nasıl geldik, neler yaptık/yapmadık gibi önem kazanan sorulara bu kitap kısmen ışık tutuyor.

Göç – Din – Gezi – Linç – Şiddet – Tecrit – İşkence – Önyargı – Fanatizm – Ayrımcılık – Milliyetçilik – Öteki Korkusu – Türk-Kürt Meselesi – Türk-Ermeni Meselesi – Ben-Narsisizmi – Biz-Narsisizmi – Yüzleşme

 

(Tanıtım Bülteninden)

 

[Translated form back cover] 

Why can’t Turkey get rid of the cycles of violence? Why can’t it establish its minimum democratic standards? Why is it repeating the same mistakes over and over? Do we have the ground to live together? What makes us so afraid and insecure? What are the dynamics of the conflicts Turks have with Kurds and with Armenians? Is conflict and war destiny or is peace possible? What are the conditions for peaceful resolution possibilities? What are the factors that feed the increasing male violence? What happened in Gezi, how did it happen? What does Islamist politics seek to compensate for? What is coming-to-terms-with-past, what does it cover, how is it done, what is its purpose? What do we have to face? Why can’t we face it? Can we mature without confronting ourselves, our present, our past? How did we get into this dark age that we are in? In the articles and interviews he collected in this book, Murat Paker follows all these questions with a psycho-political perspective and creates a panorama of the 2005-2015 period. Considering that Turkish society has been pushed into a harsh dark period or a tunnel of fear as of 2016, this book partially sheds light on questions such as how we got here, what we did/didn’t do.

Migration – Religion – Gezi Rebellion – Lynching – Violence – Torture – Prejudice – Fanaticism – Discrimination – Nationalism – Fear of Other – Turkish-Kurdish Problem – Turkish-Armenian Problem – I-Narcissism – We-Narcissism – Coming-to-terms-with-the-past

 

ilk kitap: (2006). Psiko-politik Yüzleşmeler