Bilimsel Sunumlar 

Paker, M. (2007). The Case of Multi-Layered Dissociation: Dominant Political Culture in Turkey. International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy Conference, Temmuz 2007, Atina, Yunanistan.

 

Paker, M. (2007). Dünyadaki Örnekleri Bağlamında Psikiyatri ve Klinik Psikoloji: Eğitim ve Pratik Alanlarındaki Konumları / Etkileşimleri. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayýs 14-15, 2007, Ankara.

 

Paker, M. (2006). İlişkisel Psikanalizde Terapötik Dönüşüm. Ulusal Psikoloji Kongresi. Eylül 6-8, 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Paker, M. (2006). Psiko-Politik Açıdan Şiddet ve Terör. Ulusal Psikoloji Kongresi. Eylül 6-8, 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Paker, M. (2006). Dünyadaki Örnekleri Bağlamında Psikiyatri ve Klinik Psikoloji: Eğitim ve Pratik Alanlarındaki Konumları / Etkileşimleri. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım 2, 2006, İstanbul.

 

Paker, M. (2005). İşkence ve İltica Mağdurları için Çok Boyutlu Psiko-Sosyal Destek ve Bütünleşik Psikoterapi. Ruhsal Travma Toplantıları-4, Aralık, 2005, İstanbul.

 

Paker, M. (2005). Türkiye’deki egemen politik kültüre psikanalitik bir bakış bağlamında Türk-Ermeni meselesi. ‘Geç Osmanlı Döneminin Ermenileri’ Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eylül 23-24, 2005, İstanbul.

 

Paker, M. (2004). The case of Multi-Layered Dissociation: Dominant Political Culture in Turkey. ‘Psychoanalysis and Democracy’ Conference of The Association for the Psychoanalysis of Culture and Society, Ekim 15-17, 2004, New York.

 

Paker, M. (2004). Türkiye’de Travma ve Toplumsal Barış: Psikolojinin İmkanları. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 7-11, 2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

 

Paker, M. (2001). Psychological Care Services of the New York Metro Area Consortium for Survivors of Torture. 17th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Aralýk, 2001, New Orleans.

 

Paker, M. (2001). Relational Psychoanalytic Understanding of the Dominant Political Culture in Turkey (Panel on Armenian-Turkish Reconciliation). Paper presented at the 17th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Aralık, 2001, New Orleans.

 

Paker, M. (1999). Subjective Meaning of Trauma: A Conceptual Inquiry. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Temmuz 1999, İstanbul.

 

Paker, M. & Sahin, D. (1999). Contextual Subjective Meaning of Torture as a Mediator in Post-torture psychological Response: An Empirical Inquiry. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Haziran 1999, İstanbul.

 

Sahin, D. & Paker, M. (1999). Mental Health Workers’ Ethical Duties and Responsibilities Against Violence and Infringement of Human Rights. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Haziran 1999, İstanbul.

 

Paker, M. (1998). Subjective Meaning of Torture as a Mediator in Post-Torture Psychological Response: A Conceptual and Empirical Inquiry. 14th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 20-23 Kasım, 1998, Washington, DC.

 

Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Impact of torture and political activism on post-torture psychological response. 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.

 

Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Impact of torture and political activism on DSM-III-R Axis I and II diagnoses. 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Political activism mediates post-torture psychological profile: An MMPI study. Paper presented at the 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.

 

Paker, O., Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Incesu, C., Sahin, D., & Sarimurat, N. (1992). Gender differences in the psychological consequences of torture with and without a sexual component. 5th International Symposium on Torture and the Medical Profession. Ekim1992, İstanbul.

 

Paker, M., Basoglu, M., Paker, O., Ozmen, E., Incesu, C., Sahin, D., & Sarimurat, N. (1992). A controlled study on the predictors of torture related chronic post-traumatic stress disorder among political torture survivors. 5th International Symposium on Torture and the Medical Profession. Ekim 1992, İstanbul.

 

Paker, M., Paker, O., & Yuksel, S. (1990). Does PTSD develop after being exposed to torture? 2nd European Conference on Traumatic Stress. Eylül 1990, Noordwijkerhaut, the Netherlands.

Paker, M., Paker, O., & Yuksel, S. (1989). Effects of traumatizing conditions on the psychological profiles of prisoners. 8th World Congress of Psychiatry. Ekim 1989, Atina.