İlişkisel (Psikanalitik)/ Bütünleşik Travma Psikoterapisi

15 Mayıs 2016'da İlişkisel (Psikanalitik)/Bütünleşik Travma Psikoterapisi konusunda yaptığım kapsamlı sunumu izlemek için lütfen tıklayın. Altbaşlıklar: Travmanın Çoğul Etkileri / Travma Mağdurunun Çoğul İhtiyaçlarıTravma Mağdurları için Çok Boyutlu Hizmet ModeliTravma Mağdurları için Terapötik Müdahale DüzeyleriBütünleşik (Integrative) bir Yaklaşım (İlişkisel psikanalitik bir çerçeve içinde çoğul ve eşzamanlı terapötik

Ruh sağlığı Alanının Sterilizasyonu ve Yeniden Politizasyon İmkanı

Ruh sağlığı ve psikoterapi alanlarının toplumsal işlevinin ne olduğu konusunda kabaca iki yaklaşım göze çarpmaktadır: Uyumsalcı (conformist) ve özgürlükçü-dönüştürücü (libertarian-transformative). Bu alanların tarihçesine ve geleneksel pratiklerine baktığımızda uyumsalcı eksenin diğerine göre çok daha önplanda olduğu görülür. Özgürlükçü-dönüştürücü bir damar da özellikle psikanaliz içinde hep var olmuştur