Editörlerin Önsözü: Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı

[Uzm. Psk. Filiz Yurtseven ile birlikte]   Bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde çalışan psikolojik danışmanların yıllar içinde yaşadıkları deneyimlerin, verdikleri hizmetlerin, yaşadıkları zorlukların, ikilemlerin ve baş etme biçimlerinin bir sentezidir. Kitabın temeli daha çok deneyime dayalıyken, destekleyici bir teorik zemine de zaman zaman yer

Editörün Önsözü: Freud ve Sonrası: Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi

  Psikanaliz/Psikoloji dizimizin altıncı kitabı, orijinali 1995 yılında İngilizce olarak yayınlanan Freud ve Sonrası: Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi, ikinci ve üçüncü kitaplarımız gibi yine Stephen A. Mitchell imzasını taşıyor, bu kez Margaret J. Black ile birlikte. Dizimizin ikinci kitabı olan Psikanalizde İlişkisel Kavramlar’a yazdığım Editörün Önsözü’nde

Editörün Önsözü: Psikanalizde İlişkisel Kavramlar

  Psikanaliz/Psikoloji dizimizin ikinci kitabıyla son yirmi yılda en hızlı gelişen psikanaliz ekolü olan ilişkisel psikanaliz üzerine Türkçedeki ilk kitabı yayınlamış oluyoruz. İlişkisel psikanalizi Türkçeye kazandırırken işe bu ekolün en önde gelen ismi olan Stephen A. Mitchell’in kapsamlı bir kavramsal bir çerçeve çizdiği Psikanalizde İlişkisel Kavramlar

Editörün Önsözü: Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları kısa zamanda kendisini kanıtlamış ve üniversite yayıncılığı alanına Türkiye’de yepyeni bir soluk getirmiş bir yayınevi. Biz de şimdi bu kitapla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nda Psikanaliz/Psikoloji Dizisini’ni başlatmış bulunuyoruz. Bu dizinin ilk kitabının yayınlanmasını fırsat bilerek muhtemel okuyucularımız için dizi hakkında kısa

RUH SAĞLIĞI ALANININ STERİLİZASYONU VE YENİDEN POLİTİZASYON İMKANI

RUH SAĞLIĞI ALANININ STERİLİZASYONU VE YENİDEN POLİTİZASYON İMKANI Eleştirel Psikoloji Sempozyumu 1 Eylül 2008 İstanbul   Ruh sağlığı ve psikoterapi alanlarının toplumsal işlevinin ne olduğu konusunda kabaca iki yaklaşım göze çarpmaktadır: Uyumsalcı (conformist) ve özgürlükçü-dönüştürücü (libertarian-transformative). Bu alanların tarihçesine ve geleneksel pratiklerine baktığımızda uyumsalcı eksenin diğerine göre çok daha önplanda

Ruh sağlığı Alanının Sterilizasyonu ve Yeniden Politizasyon İmkanı

Ruh sağlığı ve psikoterapi alanlarının toplumsal işlevinin ne olduğu konusunda kabaca iki yaklaşım göze çarpmaktadır: Uyumsalcı (conformist) ve özgürlükçü-dönüştürücü (libertarian-transformative). Bu alanların tarihçesine ve geleneksel pratiklerine baktığımızda uyumsalcı eksenin diğerine göre çok daha önplanda olduğu görülür. Özgürlükçü-dönüştürücü bir damar da özellikle psikanaliz içinde hep var olmuştur

PSİKANALİZ: NEREDEN NEREYE?

15YAPI KREDİ BANKASI YAYINLARI FREUD’UN 150. YAŞI SEMİNER DİZİSİ MAYIS 2007    PSİKANALİZ: NEREDEN NEREYE? Murat Paker[1]   Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Aslında birbirimizden habersiz hazırladık konuşmalarımızı ama dinledikten sonra görüyorum ki hem Bülent Somay’ın kısa sunumuyla, hem de Saffet Murat Tura’nın konuşmasıyla yer yer kesişen bölümleri var benim