CIA-işkence ekseninde psikologların rolü

[Bu makale ilk olarak 22 Aralık 2014 tarihinde T24'te yayınlanmıştır] ABD Senatosu’nun CIA’in Sorgulama Teknikleri üzerine hazırladığı rapor’un 6000+ sayfasının 500+ sayfalık kısmı 3 Aralık’ta kamuoyuna açıklandığından beri tüm dünyada oldukça çok ses getirdi. ABD’nin geleneksel insan hakları sicilini ve de özellikle 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısından beri iyice

Editörlerin Önsözü: Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı

[Uzm. Psk. Filiz Yurtseven ile birlikte]   Bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde çalışan psikolojik danışmanların yıllar içinde yaşadıkları deneyimlerin, verdikleri hizmetlerin, yaşadıkları zorlukların, ikilemlerin ve baş etme biçimlerinin bir sentezidir. Kitabın temeli daha çok deneyime dayalıyken, destekleyici bir teorik zemine de zaman zaman yer

RUH SAĞLIĞI ALANININ STERİLİZASYONU VE YENİDEN POLİTİZASYON İMKANI

RUH SAĞLIĞI ALANININ STERİLİZASYONU VE YENİDEN POLİTİZASYON İMKANI Eleştirel Psikoloji Sempozyumu 1 Eylül 2008 İstanbul   Ruh sağlığı ve psikoterapi alanlarının toplumsal işlevinin ne olduğu konusunda kabaca iki yaklaşım göze çarpmaktadır: Uyumsalcı (conformist) ve özgürlükçü-dönüştürücü (libertarian-transformative). Bu alanların tarihçesine ve geleneksel pratiklerine baktığımızda uyumsalcı eksenin diğerine göre çok daha önplanda