Psikanalitik/Psikodinamik Psikoterapide Teşhis

Psikanalitik-psikodinamik terapistler de danışanlarına tehşis koyarlar, fakat tehşis anlayışları yaygın psikiyatrik tehşislerden (ICD veya DSM) oldukça farklıdır.  Niye tehşis koyarız? . Tedavi planlama  . Gidişata dair (Prognostik) rehberlik . Danışanı korumak . Empati iletmek . Terapiden kaçış risklerini azaltmak . Her zaman geçici, asla kesin değil . Teşhisin kötüye kullanım olasılığına karşı dikkatli

Nasıl bir Psikoterapistim?

1991’dan beri psikoterapist olarak çalışan, tıp arkaplanına da sahip olan lisanlı bir klinik psikoloğum (Ph.D., doktora dereceli). Bu 30 yıl boyunca daha çok depresyon, kaygı, panik, stres, fobiler, disosiyasyon; travma, şiddet, taciz (psikotravmatoloji); kişilik yapısıyla ilgili zorluklar, ilişki zorlukları; kimlik, anlam ve özdeğerle ilgili zorluklar;

İLİŞKİSEL PSİKANALİZİN TEMEL YETKİNLİKLERİ

Çevrildiği Eser: Barsness, R.E. (Ed.) (2017). Core Competencies of Relational Psychoanalysis: A Guide to Practice, Study and Research (Relational Perspectives Book Series). New York: Routledge. 1.    Terapötik Niyet 1.1. Analitik tedavi öncellikle analitik çalışmanın niyeti veya amacının açık bir şekilde kavranmasıyla kurulur 1.1.1. Farklı duygusal durumları yaşantılama ve idare

Editörün Önsözü: Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz – DSM-5 İçin Güncellenmiş

  Psikanaliz/Psikoloji dizimizin 11. kitabı olarak Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi kitabını yayınlayarak bu alanda Türkçedeki ciddi bir boşluğu doldurma yolunda bir adım atmak istedik. Bu kadar çok travması olan ve ruh sağlığı çalışanlarının önemli bir kısmının mecburen ya da gönüllü olarak travma tedavisi

Editörlerin Önsözü: Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı

[Uzm. Psk. Filiz Yurtseven ile birlikte]   Bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde çalışan psikolojik danışmanların yıllar içinde yaşadıkları deneyimlerin, verdikleri hizmetlerin, yaşadıkları zorlukların, ikilemlerin ve baş etme biçimlerinin bir sentezidir. Kitabın temeli daha çok deneyime dayalıyken, destekleyici bir teorik zemine de zaman zaman yer

Editörün Önsözü: Aşk Sürebilir mi? Zamana Karşı Romantik Aşkın Kaderi

  Psikanaliz/Psikoloji dizimizin üçüncü kitabı Aşk Sürebilir mi?, ikincisi gibi yine Stephen A. Mitchell imzasını taşıyor. Dizimizin ikinci kitabı olan Psikanalizde İlişkisel Kavramlar’a yazdığım Editörün Önsözü’nde hem Mitchell, hem de ilişkisel psikanaliz ekolü hakkında ayrıntılı bir tanıtım sunmuştum.[1] Stephen A. Mitchell (1946-2000), oldukça erken sayılabilecek bir yaşta

Editörün Önsözü: Psikanalizde İlişkisel Kavramlar

  Psikanaliz/Psikoloji dizimizin ikinci kitabıyla son yirmi yılda en hızlı gelişen psikanaliz ekolü olan ilişkisel psikanaliz üzerine Türkçedeki ilk kitabı yayınlamış oluyoruz. İlişkisel psikanalizi Türkçeye kazandırırken işe bu ekolün en önde gelen ismi olan Stephen A. Mitchell’in kapsamlı bir kavramsal bir çerçeve çizdiği Psikanalizde İlişkisel Kavramlar

Editörün Önsözü: Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları kısa zamanda kendisini kanıtlamış ve üniversite yayıncılığı alanına Türkiye’de yepyeni bir soluk getirmiş bir yayınevi. Biz de şimdi bu kitapla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nda Psikanaliz/Psikoloji Dizisini’ni başlatmış bulunuyoruz. Bu dizinin ilk kitabının yayınlanmasını fırsat bilerek muhtemel okuyucularımız için dizi hakkında kısa