PSİKANALİZDE EŞCİNSELLİK

PSİKANALİZDE EŞCİNSELLİK[1]   Eşcinselliğin geleneksel olarak bir hastalık olarak kodlandığı ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığın merkezinde bu hastalık kodlaması yer aldığı için, ruh sağlığı disiplinlerinin eşcinselliği nasıl ele aldıklarını gözden geçirmek özellikle ilginç bir konudur. Çünkü bu hastalık kodlamasını pekiştiren, ona en fazla malzemeyi taşıyan ruh sağlığı disiplinleri