Editörün Önsözü: Çocuk ve Ergenler için Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi: Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek

Psikanaliz/Psikoloji dizimizin onbeşinci kitabı olarak Sergio V. Delgado, Jeffrey R. Strawn ve Ernest V. Pedapati’nin, orijinali 2015’te yayınlanan Çocuk ve Ergenler için Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi: Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek başlıklı kitabının Türkçe çevirisini sunuyoruz. Bu kitap dizisini hazırlarken gözettiğimiz amaçlarımızdan birisi psikanaliz, psikoterapi ve psikolojinin özgül

Çocuklarla Bilim Buluşmaları: Duygularımıza Yolculuk

13 ve 25 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu sunumda, 7-12 yaş dönemi çocuklar için duygularımızın ne olduğundan bahsediliyor. Çocuklarla Bilim Buluşmaları, İnformel Eğitim - çocukistanbul tarafından, Viyana ZOOM Kindermuseum ile birlikte partner olarak katıldığı EU SiS Catalyst Mentörlük Programı kapsamında geliştirilmiştir.