Toplumsal Yaşamda Şiddet ve Travma

KONDA'nın her ay gerçekleştirdiği Barometre araştırmalarının Ocak 2017'de "Toplumsal Yaşamda Şiddet ve Travma" ana teması altında yapılanına ben ve o zaman Yüksek Lisans tez öğrencim, şimdi meslekdaşım Uzm. Psk. Tuğçe Çetin Ertekin "uzman desteği" sağlamıştık. Hem soruların tasarlanmasında hem de raporun bazı kısımlarının yazımında katkı

Önsöz: Türkiye Debelenirken – Psiko-politik Yüzleşmeler

  Bu kitap, 2007 yılında Birikim Yayınları tarafından yayınlanan Psiko-Politik Yüzleşmeler başlıklı kitabımın bir tür devamı niteliğinde olduğu için “Türkiye Debelenirken” ekiyle birlikte aynı başlıkla yayınlamaya karar verdim. İlk kitapta 1996-2006 döneminde Birikim dergisinde yayınladığım uzunca makalelerimi bir araya getirmiştim. Bu sefer ise 2005-2015 dönemin de

Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık

Paker, M. (2012). Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan (Der.), Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.   Özet Bu makalede önyargı ve ayrımcılık konuları psikolojik açıdan ele alınmaktadır. Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık, literatüre göre ve örnekler eşliğinde tanımlandıktan sonra, insan zihninin rasyonellik-irrasyonellik kapasitesine