Psikoterapist Olarak Danışanda Neleri Merak Ederiz?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog – Psikoterapist Başlık bir miktar yanıltıcı olabilir, çünkü her terapi yaklaşımı ve her terapist bu soruya bir miktar farklı cevap verebilir. İnsan canlısının nasıl geliştiği, kişilik yapısının ve psikolojik zorlukların nasıl oluştuğu ve psikoterapide nasıl bir dönüşüm sağlanabileceği konularındaki

Travma Girdabı

Travmatik yaşantıların yarattığı girdabı ve sonrasında sağaltıcı ilişkilerin etkilerini çok şematik olarak özetlediğim görsel (2016). En özet ifadeyle, travmatik yaşantıların psikolojik etkileri birbiriyle etkileşim halinde olan iki boyut üzerinden anlaşılabilir: 1. Travma, zihinsel temsil kapasitesini kısıtlar. Travmatik anlarda sözel (declarative-explicit) hafıza devre dışı kalır, yaşananlar hafızada sözel

Psikanalitik/Psikodinamik Psikoterapide Teşhis

Psikanalitik-psikodinamik terapistler de danışanlarına tehşis koyarlar, fakat tehşis anlayışları yaygın psikiyatrik tehşislerden (ICD veya DSM) oldukça farklıdır.  Niye tehşis koyarız? . Tedavi planlama  . Gidişata dair (Prognostik) rehberlik . Danışanı korumak . Empati iletmek . Terapiden kaçış risklerini azaltmak . Her zaman geçici, asla kesin değil . Teşhisin kötüye kullanım olasılığına karşı dikkatli

Psikoterapi Nedir?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog – Psikoterapist Psikoterapi, çok kısaca ve gevşek bir şekilde, bu alanda gerekli eğitimleri almış bir uzman tarafından insan bireylerinin veya gruplarının yaşadıkları psikolojik ıstırapları / zorlukları azaltmak / gidermek için kullanılan, açık biyolojik girişim (ilaç, EKT, cerrahi vb.) içermeyen,

Travma Terapisinin Temel İlkeleri Nedir?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog - Psikoterapist Dünyada ve Türkiye’de travma konusu oldukça popülerleşmiş durumda. Bu yüzden terapiye gidenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Travma terapisinde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir? Travmatik yıkımın etkisini azaltmak için ne tür bir tedavi edici rol izlenmelidir? Ne

Travma Nedir?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog - Psikoterapist - Aralık 2021 Travmatik Olay ve Travmatizasyon Genel olarak “travmatik olay” dediğimiz şey, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, denge halini, baş etme kapasitesini ani ve sert bir şekilde zorlayan, sarsan olaylardır. Bu olaylar, doğal afetlerden, kazalardan, savaş, işkence,

Göç Psikolojisi

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog - Psikoterapist - Aralık 2021 Çağımızda hem Türkiye’de hem de dünyada göç hareketleri çok hızlandı. Bazen gönüllü olarak daha iyi bir hayat, eğitim, iş için, ama çoğu durumda savaştan, baskıdan ya da ağır yoksulluktan kaçmak için milyonlarca insan her

COVİD Salgını Psikolojimizi Nasıl Etkiledi?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog - Psikoterapist - Aralık 2021 COVID bütün dünyayı saran ve sarsan, çok büyük bir salgın. İki yıla yakındır devam ediyor. Aşılar sayesinde bir miktar kontrol altına alınmış olsa da henüz tehlike tamamıyla geçmiş değil. Çünkü birçok ülke aşılara tam

Online Psikoterapi: Nasıl?

Dr. Salih Murat Paker - Klinik Psikolog - Psikoterapist - Kasım 2021 Pandemi sürecinde bütün dünyada online psikoterapi kullanımı çok arttı. O yüzden online terapinin ofiste yapılan terapiden farklarını ve dikkat edilmesi gereken özellikleri düşünmek gerekiyor. Önce ofiste yapılan terapiyi düşünelim. Danışan belli bir yolculuk yaptıktan, bu