İyi Bir Psikoterapi Eğitiminde Beş Temel Bileşen ve Kişisel Sentez

1. Teorik eğitim (en azından 1 terapi ekolünde, tercihan daha fazlasında, derinlemesine teorik donanım edinme ve hayat boyu bu konuda diri kalma)

2. Klinik uygulama (süpervizyon altında olabildiğince çeşitli danışan görme ve ruh sağlığı kliniklerinde stajyer olarak en az 1 yıl, tercihan daha fazla çalışma)

3. Süpervizyon (Mesleğin en azından ilk 5 yılında, tercihan daha fazlasında, eğitim-süpervizyon verme yeterliliği olan çok daha tecrübeli terapistlerden terapi çalışmaları için süpervizyon alma)

4. Kişisel terapi (Her ekolde zorunlu olmasa da, terapistin kendi iç dünyasını, dolayısıyla kendi karmaşalarını-kırılganlıklarını daha iyi anlamasına ve duygusal olarak olgunlaşmasına yol açan tarzda uzun-dönemli bir terapiden geçmesi)

5. Mesleki etik (Teorik ve klinik olarak mesleki etik donanım edinme)

Sentez: Mesleğin ilk yıllarında bu sayılan 5 bileşendeki donanımlar edinildikçe, iyi bir terapist kitabi olmaktan ve kendi hocalarını-süpervizörlerini taklit etmekten yavaş yavaş çıkar, kendi tarzını-sentezini oluşturur ve bu tarzı elbise gibi değil, kendi teni gibi hisseder.

Bu çerçeveden görülebileceği gibi, psikoterapi eğitimi uzun bir zamana yayılan kapsamlı bir faaliyettir. Bu eğitime başlayabilmek için, tıp, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik gibi lisans dalları sadece bir ön-temel sağlar; psikoterapi eğitimi lisans düzeyinde sağlanamaz. Bu lisans dallarının üzerine, psikiyatri uzmanlığı veya klinik psikoloji, klinik sosyal hizmet, psikiyatri hemşireliği gibi alanlarda yüksek lisans yapmak psikoterapi eğitiminin ilk basamağı olarak görülmelidir ama kesinlikle yeterli değildir. Bu ilk basamağın üzerine bu alanlarda doktora yapmak ve/veya yerleşik terapi ekollerinin dernek veya enstitüleri tarafından verilen uzun süreli eğitimlere devam etmek, kişisel terapiye ve süpervizyon almaya devam etmek gerekmektedir.

#psikoterapi #eğitim #süpervizyon