Nasıl bir Psikoterapistim?

1991’dan beri psikoterapist olarak çalışan, tıp arkaplanına da sahip olan lisanlı bir klinik psikoloğum (Ph.D., doktora dereceli). Bu 30 yıl boyunca daha çok depresyon, kaygı, panik, stres, fobiler, disosiyasyon; travma, şiddet, taciz (psikotravmatoloji); kişilik yapısıyla ilgili zorluklar, ilişki zorlukları; kimlik, anlam ve özdeğerle ilgili zorluklar; kişisel gelişim ve olgunlaşma gibi meselelere sahip kişilerle çalıştım. 18 yaş üstü yetişkinlerle çalışıyorum.

Bireysel terapi, çift terapisi, grup terapisi, kısa- ve uzun-dönemli terapi, psikolojik danışmanlık, klinik süpervizyon ve psikolojik değerlendirme (özellikle göçmenlik/mültecilik başvuruları için) alanlarında deneyim sahibiyim.

Psikoterapi pratiğimde danışanlarımın ihtiyaçlarına bağlı olarak içinde bütünleşik bir modeli de kullanabildiğim ilişkisel psikodinamik bir çerçevede çalışıyorum. İlişkisel yönelim, danışanın şimdiki ve geçmişteki ilişkisel örüntülerini (kendileriyle ilişkileri ve terapi ilişkisi dahil olmak üzere) terapi çalışmasının ana odağı olarak görmektedir. Bütünleşik yaklaşımım ise hümanistik, bilişsel-davranışçı ve bedensel gibi diğer terapi yaklaşımlarının kimi tekniklerini bu ilişkisel yönelime esnek bir şekilde ve bağlama göre entegre etmeme imkân tanımaktadır.

Her terapi deneyimi kendine has bir yolculuktur. Farklı insanlar, kendilerine has tarihçelerine ve kişilik yapılarına bağlı olarak benzer psikolojik şikayetlere oldukça farklı anlamlar yükleyebilirler. O yüzden, benim ilişkisel psikodinamik yaklaşımım basitçe ve yalnızca psikolojik şikayetleri tedavi etmeyi hedeflemez, onun yerine danışanla bütün karmaşıklığı ile bir insan olarak bağlantı kurmayı, şikayetlerin kök nedenleri olan ve kolayca görülmeyebilecek altta yatan dinamiklere dair daha derin bir ortak anlayış geliştirmeyi ve dünya ile daha esnek, yaratıcı, sahici, kendi üzerine düşünebilen ve doyurucu bir tarzda temas kurmayı sağlayan yeni ilişkisel örüntülerin geliştirilmesini hedefler. [Terapi amaçlarının daha sistematik bir listesi]

Psikolojik zorluklar ve psikoterapiyi genel olarak nasıl ele aldığım şu şekilde özetlenebilir: {Yabancılaşma, kayıtsızlık, sahtelik, kopukluk, baskı, hükümranlık, itaatkarlık, eşitsizlik, adaletsizlik, şiddet, taciz, ihmal, ayrımcılık, aşırı rekabetçilik, bağımlılık, korku, kaygı ve depresyon} üreten ilişkilerin/sistemlerin zararlı psiko-sosyal etkileri, {ortaklık, işbirliği, saygı, uyumlanma, empati, eşitlik, eşdeğerlilik, özgürlük, özerklik, karşılıklı-bağımlılık, yaratıcılık, oyunculuk, olgunluk, sorumluluk, güven, özdeğer ve sevgi} üreten ilişkiler/sistemler tarafından iyileştirilebilir/asgariye indirilebilir. Psikoterapi bu tarz bir iyileştirici ilişki olabilir.

Tarihçemle ilgili birkaç söz söylemem gerekirse:

1985’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olup, yedi yıl kadar hekim olarak çalıştım, bu sürede Boğaziçi Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında yüksek lisansımı yaptım. 1992’de New School for Social Research’te aynı alanda doktoramı yapmak üzere New York’a geldim. 1999’da doktoramı, 2000’de doktora-sonrası çalışmalarımı tamamladım. 2005 yılına kadar New York’ta travma mağdurlarına psiko-sosyal hizmet veren büyük bir vakıf olan Safe Horizon’da psikoterapist ve klinik direktör olarak çalıştım. 2005’te İstanbul’a geri dönüp, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde klinik psikoloji yüksek lisans programını kurdum. Şubat 2019’a kadar, bu programın direktörlüğünü ve Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı akademisyenlik yaptım; klinik yüksek lisans dersleri ve klinik süpervizyon verdim; üniversitenin psikolojik danışmanlık biriminin koordinatörlüğünü yaptım. Aynı zamanda kendi özel ofisimde kısmi zamanlı psikoterapistlik yaptım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bünyesinde yer alan Psikanaliz/Psikoloji kitap dizisinin kurucu editörüyüm.

2019’da New York’a geri döndüm ve klinik psikolog / psikoterapist olarak çalışmaya başladım. Ofis çalışmasına ek olarak online terapi sayesinde dünyanın her köşesinden ve çok farklı kültürlerden danışanla çalışma fırsatım oldu.

Ana ilgi alanlarım, psikanaliz, psikotravmatoloji, psikoterapi ve bunların politika ile kesişimi. İlişkisel ve bütünleşik psikoterapi modelleriyle özellikle ilgileniyorum.

İşkence mağdurlarının psikolojisi, psikotravmatoloji, travma terapisi, insan hakları ve psiko-politika üzere çok sayıda yayın yaptım. Yayınlanmış kitaplarım: Psiko-politik Yüzleşmeler (2007, Birikim Yayınları); Üniversitelerde Psikolojik Danışmanlık] (Filiz Yurtseven ile birlikte Ed., 2015, İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları); Türkiye Debelenirken (2016, İst. Bilgi Üniversitesi Yayınları). [Daha çok ayrıntı]

Psikoterapi, danışmanlık, süpervizyon ve eğitim faaliyetlerimi İngilizce ve Türkçe dillerinde yapıyorum.