Türkiye’de İşkence Mağdurlarının Psikolojisi Üzerine Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

Uzm . Psk. Burcu Buğu ile birlikte yazdığım ve Türk Psikoloji Yazıları Dergisi’nde [Kasım 2016, 19 (Özel Sayı), 76-92] yayınlanan makaleye ulaşmak için tıklayın.

Türkiye’de İşkence Mağdurlarının Psikolojisi Üzerine Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesi

Murat Paker & Burcu Buğu

Türk Psikoloji Yazıları, Kasım 2016, 19 (Özel Sayı), 76-92

Özet

İşkence, çoğu dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de öteden beri yaygın olarak kullanılan bir iktidar yöntemidir. Bu makalede, işkencenin tarihçesi, yaygınlığı, temel özellikleri, işkence mağdurlarının psikolojisi konusunda dünya literatürünün durumu, Türkiye’de işkence meselesi ve Türkiye’de kullanılan işkence yöntemleri özetle ele alındıktan sonra, Türkiyeli işkence mağdurlarının psikolojisi üzerine yapılmış bilimsel araştırmalar gözden geçirilmektedir. Türkiye’de bu alanda yapılmış araştırmalar dünya literatürüne katkıda bulunmuşlardır ve dünya bulgularıyla uyum içindedir. Dünyada ve Türkiye’de yapılmış araştırmalara dayanarak işkencenin psikolojik etkileri ve işkence-sonrası dönemde mağdurun dayanıklılık/kırılganlık faktörlerine dair ciddi bir bilgi birikimi mevcuttur. Öte yandan, nitel yöntemler de kullanan araştırmalara, mağdurların psikoterapisi ve kuşaklar-arası travmatik geçiş konularını ele alacak araştırmalara çok ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: #işkence #işkencemağdurları #işkenceyöntemleri #işkenceninpsikolojiketkileri #psikoloji

Abstract

Torture has been a widely used method of exercising power in Turkey and most of the countries in the world. In this article, after briefly addressing the history, prevalence, main characteristics of torture, current knowledge about the psychology of torture survivors, problem of torture in Turkey, and the methods of torture used in Turkey; research studies conducted on the psychology of torture survivors from Turkey are reviewed. Those studies have made significant contributions to the relevant literature globally; and their findings are generally in line with the global literature. There seems to be a substantial body of knowledge on the psychological effects of torture as well as on the resiliency / vulnerability factors of the torture survivors. However, there appears to be a great need for research studies using additional qualitative methods, and studies on the psychotherapy of torture survivors and on the intergenerational transmission of torture trauma.

Key words: #torture #torturesurvivors #methodsoftorture #psychologicaleffectsoftorture #psychology