Editörün Önsözü: Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz – DSM-5 İçin Güncellenmiş

 

Psikanaliz/Psikoloji dizimizin 11. kitabı olarak Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi kitabını yayınlayarak bu alanda Türkçedeki ciddi bir boşluğu doldurma yolunda bir adım atmak istedik. Bu kadar çok travması olan ve ruh sağlığı çalışanlarının önemli bir kısmının mecburen ya da gönüllü olarak travma tedavisi ile uğraştığı bir ülkede bu konuda derli toplu ve kapsamlı bir kitap olmaması önemli bir eksiklikti.

Briere ve Scott’un kitabı ilk olarak 2006 yılında yayınlandı ve hemen alanının en değerli temel metinleri arasında yerini aldı. Yazarlar, bu ilgi karşısında, DSM-5 ve diğer gelişmeleri de dikkate alarak, 2014’te gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskıyı hazırladılar. Elinizdeki çeviri, 2. baskıdan yapılmıştır.

John N. Briere, psikotravmatoloji alanının en tanınmış, en üretken akademisyen / klinisyenlerinden biri. ABD’nin Kaliforniya yakasından ve klinik psikolog. Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Topluluğu’nun (ISTSS) eski başkanlarından.

Catherine Scott ise yine Kaliforniya yakasından psikotravmatoloji uzmanı bir psikiyatr. Kitabın 13 bölümünden 3’ünde iki ek yazarın, psikiyatr Janelle Jones ve klinik psikolog Heidi Ardern’in de katkıları var.

Bu kitabı yayın için seçmemizin temel nedeni, bir ekol fanatizmine kapılmadan, travma terapisi konusunda temel sayılabilecek bilgileri, olabildiğince bütünleşik tarzda vermeyi dert edinmiş olması. Hangi ekolden olursa olsun, travma mağdurlarıyla çalışmak durumunda kalan ya da buna niyetlenen bütün ruh sağlığı çalışanları için değerli bir giriş kitabı olarak düşünülebilir. Kuşkusuz bir giriş kitabı. Travma terapisiyle uğraşan uzmanların bu kitaptan sonra kendi meşreplerine göre başka kitaplar ve eğitimlerle dağarcıklarını ve becerilerini geliştirmeleri gerekecektir.

Travmatik olayların psikolojik etkilerini ve dolayısıyla bu etkileri giderme hedefli terapi yaklaşımlarını ele alırken bir çok eksendeki yaygın çeşitliliği hesaba katmak durumundayız. Travmatik olay, hangi yaşta veya yaş döneminde olmuş? Çocukluk ve ergenlik döneminde olup da gelişimsel patikalarda bükülmelere yol açmış mı? Tekil bir olay mı, yoksa süreklilik arz eden veya belli bir çoğulluğu olan olaylardan mı bahsediyoruz? Aynı / benzer tip olaylar mı, yoksa farklı türde travmatik yaşantılar mı söz konusu? Kişilik yapısı ne derece etkilenmiş? Bütün bunlar nasıl bir ailesel ve sosyo-politik-kültürel bağlam içinde olmuş? Çevrenin tepkisi / tepkisizliği nasılmış? Şimdi travmaya bağlı olarak yaşanan zorluklar bedensel, duygulanımsal ve bilişsel düzeylerde kendilerini nasıl ifade ediyorlar (veya edemiyorlar)? Ne tür belirti kümelenmeleri söz konusu? Nasıl bir terapi yaklaşımı tercih edilmeli? Terapiye ek olarak ilaç desteği de düşünülmeli mi?

Travma Terapisinin İlkeleri kitabı bütün bu sorulara psikotravmatoloji alanının nörobiyolojiden bağlanma teorisine, psikoterapiden psikofarmakolojiye kadar geniş bir yelpazede biriktirdiği bilgi dağarcığına dayanarak, özlü bir şekilde cevap vermeye çalışıyor; travma terapisinde danışan-terapist ilişkisinin merkezi rolünü önemle vurguluyor.

Kitabın Türkiye’nin psikotravmatoloji uzman ve öğrencileri için katkıda bulunmasını diliyoruz. Yine de ne kadar gerçekçi olmasa da dünya ve Türkiye için travmasız günler diliyoruz!

Kitabı özenli çevirisi ile Türkçeye kazandıran Psk. Betül Dilan Genç’e ve düzeltiler için Uzm. Psk. Hilal Akekmekçi’ye çok teşekkür ederim.

 

Murat Paker

(İst. Bilgi Üniv. Yayınları, Psikanaliz/Psikoloji Dizisi Yayın Yönetmeni)

Ağustos 2016

 

***

 

Dizi No 11

(2016). Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz – DSM-5 İçin Güncellenmiş(John N. Briere & Catherine Scott) (çev. Betül Dilan Genç)

Özgün Eser: John N. Briere & Catherine Scott (2014). Principles of Trauma Therapy: A Guide To Symptoms, Evaluation, and Treatment, Second Edition- DSM 5 Update. California: Sage Publications.

İçindekiler ve Önsöz

İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Travma Terapisinin İlkeleri,  yayınlandığı günden itibaren alanının en değerli temel metinleri arasında yerini almıştır. Eserin yazarları bu ilgi karşısında, DSM-5 ve diğer gelişmeleri de dikkate alarak, 2014’te gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskıyı hazırladılar. Elinizdeki bu çeviri, DSM-5 için güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısından yapılmıştır.

Psikotravmatoloji dalında alanının en tanınmış ve üretken akademisyenlerinden/klinisyenlerinden biri olan John N. Briere ile psikotravmatoloji uzmanı olan psikiyatr Catherine Scott’ın bu eseri, psikotravmatoloji alanının nörobiyolojiden bağlanma teorisine, psikoterapiden psikofarmakolojiye kadar geniş bir yelpazede biriktirdiği bilgi dağarcığına dayanarak çerçevesini kuruyor; travma terapisinde danışan-terapist ilişkisinin merkezi rolünü önemle vurguluyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Psikanaliz/Psikoloji dizisine bu değerli çalışmayı katmamızın temel nedeni, bu eserin bir ekol fanatizmine kapılmadan, travma terapisi konusunda temel sayılabilecek bilgileri, olabildiğince bütünleşik tarzda vermeyi dert edinmiş olmasıdır. Hangi ekolden olursa olsun, travma mağdurlarıyla çalışmak durumunda kalan ya da buna niyetlenen bütün ruh sağlığı çalışanları için değerli bir giriş kitabı olarak düşünülebilir.

Travma Terapisinin İlkeleri, travmanın psikolojik etkileri, değerlendirilmesi ve tedavisi konularında en yeni bilgileri içeren bir rehber görevi üstlenmenin yanı sıra, travma mağdurlarıyla çalışan ruh sağlığı profesyonelleri için vazgeçilmez bir kitap olarak yerini alacaktır.