İlişkisel (Psikanalitik)/ Bütünleşik Travma Psikoterapisi

15 Mayıs 2016’da İlişkisel (Psikanalitik)/Bütünleşik Travma Psikoterapisi konusunda yaptığım kapsamlı sunumu izlemek için lütfen tıklayın.

Altbaşlıklar:

 • Travmanın Çoğul Etkileri / Travma Mağdurunun Çoğul İhtiyaçları
 • Travma Mağdurları için Çok Boyutlu Hizmet Modeli
 • Travma Mağdurları için Terapötik Müdahale Düzeyleri
 • Bütünleşik (Integrative) bir Yaklaşım (İlişkisel psikanalitik bir çerçeve içinde çoğul ve eşzamanlı terapötik müdahaleler)
 • Genel Klinik Çerçeve
 • Travma Sonrası Klinik Tablo
 • Kendilik ve Öteki Temsilleri
 • Zihinsel Temsiller ve Hafıza
 • Travma ve Hafıza
 • İlişkisel Psikanaliz
 • Travmada Psikodinamik Psikoterapinin Yeri
 • Travma Terapisi
 • Aktarım ve Karşı-aktarım İhtimalleri
 • Terapistin Özbakımı
 • Öznellikler-arası Sistem Teorisi ve Travma
 • Kaynak-yönelimli Psikodinamik Psikoterapi
 • Nörobiyolojiyi entegre eden psikoterapi yaklaşımı

#psikoterapi #travma #bütünleşik #ilişkisel #psikodinamik #psikanalitik

Ayrıca bakınız:

Travma Terapisinini Temel İlkeleri

Travma Nedir?