Editörün Önsözü: Kardeşler: Cinsellik ve Şiddet

 

Psikanaliz/Psikoloji dizimizin beşinci kitabı olarak, Britanyalı ünlü psikanalist ve sosyalist feminist Juliet Michell’in orijinali 2003’te yayınlanan Kardeşler: Cinsellik ve Şiddet kitabının Türkçe çevirisiyle karşınızdayız.

Sosyalizm, feminizm ve psikanaliz gibi netameli ama verimli kesişim ve etkileşim alanlarına sahip üç disiplin içinden yaşayan ve önemli teorik katkılarda bulunmuş olan Juliet Michell, 1940’ta Yeni Zelanda’da doğdu ve 1944’te ailesiyle birlikte İngiltere’ye yerleşti. Akademik eğitimini İngiliz Edebiyatı üzerine yaptı ve bu alanda uzun yıllar (1962-70) üniversitede ders verdi. 60’larda aynı zamanda sosyalist siyaset içinde de aktifti ve bir zamanların efsane sosyalist teorik dergisi New Left Review’nun yayın kurulunda yer aldı. 1966’da bu dergide yayınlanan Women: The Longest Revolution [Kadınlar: En uzun devrim]başlıklı makalesi, ikinci dalga feminizmin kurucu metni olarak kabul edildi. 1974’te yayınlanan kitabı, Psikanaliz ve Feminizm, bu iki alanı evlendiren en önemli ilk klasik metin oldu. Mitchell, feminizmi bir yandan sosyalizme bir yandan da psikanalize bağlayan önemli köprüler atmış oldu. Bu iki sentez de Mitchell deneyene kadar imkansız gibi kabul edilirdi, oysa bugün bir imkansızlıktan değil, daha da geliştirilmiş sentezlerden bahsedebiliriz. Bu yolu açan en önemli isimlerden biri de Mitchell’di.

Juliet Mitchell, psikanalize olan teorik ilgisini 70’lerde pratiğe de genişleterek, psikanaliz eğitimi almış ve psikanalist olmuştur. Uzun yıllar Cambridge Üniversitesi’nde Psikanaliz ve Cinsiyet Çalışmaları Profesörü olarak çalışmıştır. 2010 yılında, University College London’da (UCL) Psikanaliz Çalışmaları Doktora Programı’nın direktörü olmuştur.

Çevirisini yayınladığımız Kardeşler: Cinsellik ve Şiddet, Mitchell’in şimdiye kadar yayınlanmış son kitabıdır (Bkz: Tablo 1).

Tablo 1

Juliet Mitchell’in kitapları
·         1971 – Woman’s Estate, Harmondsworth : Penguin.

·         1974 – Psychoanalysis and Feminism. Freud, Reich, Laing and Women, Basic Books. [2000’de Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian Psychoanalysis başlığıyla yeniden yayınlandı].

·         1984 – Women: The Longest Revolution, Virago Press.

·         1985 – (derleyen), Feminine Sexuality. Jacques Lacan and the école freudienne, W. W. Norton & Company.

·         1987 – (derleyen), Selected Melanie Klein, The Free Press.

·         1997 – (derleyen, Ann Oakley ile birlikte), Who’s Afraid of Feminism?: Seeing Through the Backlash, New Press.

·         2001 – Mad Men and Medusas: Reclaiming Hysteria, Basic Books.

·         2003 – Siblings, Sex and Violence, Cambridge: Polity Press. [Dizimizin beşinci kitabı olarak, elinizdeki kitap].

 

Mitchell, Kardeşler’de her kitabında olduğu gibi yine alışılmadık bir işe kalkışıyor. Psikanalizin şimdiye kadar tuhaf bir şekilde ihmal ettiği kardeş dinamiklerine hak ettiği merkezi konumunu vermeye çalışıyor. Klasik psikanaliz, kuşaklar-arası, dikey bir bakış açısına sahiptir. Kişilik gelişiminde aile dinamikleri belirleyicidir. Aile dinamiklerinden anlaşılan da, esas olarak ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkileridir. Mitchell, bu dikey bakış açısının kısıtlılıklarına dikkat çekerek, kuşaklar-içi, yatay bir eksen olarak kardeş dinamiklerinin belirleyici rolünü vurgularak, analitik matriksimizi zenginleştiriyor.

Psikanaliz, psikoterapi, çocuk gelişimi gibi alanlara ek olarak cinsel kimlik ve rol gelişimi üzerine ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir kitap Kardeşler.

Zorlu bir çeviriyi başarıyla gerçekleştiren Pınar Padar ve Billur C. Yılmazyiğit’e çok teşekkür ederim. Türkçe baskıya önsöz yazma ricamızı kırmayan Juliet Mitchell’a da minnettarım.

 

Yrd. Doç. Dr. Murat Paker

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Dizisi Yayın Yönetmeni

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Direktörü

 

Temmuz 2011

 

 

 

Kitabın Künyesi

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Psikanaliz/Psikoloji Dizisi: 5

 

Dizi Yayın Yönetmeni:    Murat Paker

 

Bu kitabın:

Editörü:                               Murat Paker

Yazarı:                                  Juliet Mitchell

Çeviri:                                  Pınar Padar – Billur C. Yılmazyiğit

Özgün Basım:                    Polity Press, 2003

Düzelti:                                Pınar Padar

Yayın Yılı:                             2011

 

***

Dizi No 5

(2011). Kardeşler: Cinsellik ve Şiddet (Juliet Mitchell) (çev. Pınar Padar – Billur C. Yılmazyiğit)

Özgün Eser: Juliet Mitchell (2003). Siblings. New York: Blackwell Publishing.

İçindekiler ve Önsöz

Klasik psikanalizin dikey bakış açısıyla, kişilik gelişiminde belirleyici olan, aile dinamikleri, yani ebeveynlerin çocuk üzerindeki etkileridir. Mitchell bu kitabında, bu dikey bakış açısının kısıtlılıklarına dikkat çekerek, kuşaklar-içi yatay bir eksen olarak kardeş dinamiklerinin belirleyici rolünü anlamamızı sağlıyor.