Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık

Paker, M. (2012). Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan (Der.), Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 

Özet

Bu makalede önyargı ve ayrımcılık konuları psikolojik açıdan ele alınmaktadır.
Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık, literatüre göre ve örnekler eşliğinde tanımlandıktan
sonra, insan zihninin rasyonellik-irrasyonellik kapasitesine değinilmektedir.
Önyargı oluşumuna bireysel düzeyde katkı sağlayan faktörler
psikanaliz literatürü ışığında, sosyal düzeyde katkı sağlayan faktörler de sosyal
psikoloji literatürü ışığında değerlendirilmektedir.

 

Bu kitap bölümünün tam metnini okumak için tıklayınız.