İlişkisel Psikanalize Giriş

23 Mayıs 2009’da İzmir’de Işık Savaşır Sempozyumu’nda verdiğim “İlişkisel Psikanaliz” konulu seminer.