Professional/Scientific Articles

Paker, M. & Çetin, T. (2018). Toplumsal yaşamda şiddet ve travma [Violence and trauma in social life in Turkey]. In Konda Raporu.

x

Çelik, A.B., Balta, E., Paker, M. (2017). İstanbul’da AKP seçmeninin oy verme davranışı [Voting behavior of AKP supporters in Istanbul]. Birikim337, 31-41.

x

Paker, M. (2017). Editörün önsözü [Editor’s preface]. Güler Okman Fişek (2017), İlişki İçinde Ben: Kültür, Aile, Bireyselleşme ve Psikanalitik Arayışlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press.

x

Paker, M. (2017). Editörün önsözü [Editor’s preface]. In S.V. Delgado, J.R. Strawn, E.V. Pedapati (2017) Çocuk ve Ergenler İçin Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi: Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek (Hilal Akekmekçi, Ufuk Tura, Renan Kahyaoğlu, Translators). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press. [Original Work: Sergio V. Delgado, Jeffrey R., Strawn Ernest V. Pedapati (2015). Contemporary Psychodynamic Psychotherapy For Children and Adolescents: Integrating Intersubjectivity and Neuroscience. Berlin: Springer- Verlag.]

x

Paker, M. (2017). Editörün önsözü [Editor’s preface]. In L. Aron & K. Starr (2017). Halk için Psikoterapi: İlerici bir Psikanalize Doğru (Elif Okan Gezmiş, Translator). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press. [Original Work: Lewis Aron & Karen Starr (2013). Psychotherapy for the People. Routledge: Taylor & Francis Group.]

x

Paker, M. (2017). Editörün önsözü [Editor’s preface]. In D. Shapiro (2017) Nevrotik Tarzlar (Şehnaz Layıkel, Translator). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press. [Original Work: David Shapiro (1999). Neurotic Styles. USA: Basic Books.]

x

Paker, M. & Buğu, B. (2016). Türkiye’de İşkence Mağdurlarının Psikolojisi Üzerine Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesi[Review of research studies conducted on the psychology of torture survivors in Turkey]. Türk Psikoloji Yazıları, 19 (Özel Sayı), 76-92.

x

Paker, M. (2016). Editörün önsözü [Editor’s preface]. In J.N. Briere & C. Scott (2016) Travma Terapisinin İlkeleri: Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz – DSM-5 İçin Güncellenmiş  (Betül Dilan Genç, Translator). [Original Work: John N. Briere & Catherine Scott (2014). Principles of Trauma Therapy: A Guide To Symptoms, Evaluation, and Treatment, Second Edition- DSM 5 Update. California: Sage Publications.]

x

Paker, M. (2013). Yüzleşmenin psiko-politiği [Psycho-politics of confrontation]. In A. Günal & Ö.Özengi (Eds.), Bir Daha Asla: Geçmişle Yüzleşme ve Özür [Never Again: Confronting the Past and Apology]. İstanbul: İletişim Yayınları.

x

Paker, M. (2012). Editörün önsözü [Editor’s preface]. In S. A. Mitchell & M. J. Black (2012), Freud ve sonrası: Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi (Ayhan Eğrilmez, Translator.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press. [Original Work: Stephen A. Mitchell & Margaret J. Black (1995). Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. New York: BasicBooks.]

x

Paker, M. (2012). Önyargı ve ayrımcılığa ilişkisel psikanalitik bir bakış [Prejudice and discimination from a relational psychoanalytic framework]. In K. Çayır ve M. A. Ceyhan (Ed.), Ayrımcılık: Çok boyutlu yaklaşımlar (pp. 53-61). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press.

x

Paker, M. (2012). Psikolojik açıdan önyargı ve ayrımcılık [Prejudice and discrimination from a psychological perspective]. In K. Çayır ve M. A. Ceyhan (Eds.), Ayrımcılık: Çok boyutlu yaklaşımlar (pp. 41-53). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press.

x

Paker, M. (2011). Psiko-politik açıdan Türkiye’nin egemen politik kültürü [Dominant political culture in Turkey from a psycho-political perspective]. In Ö. Agdaş ve B. Özdinç (Eds.), Hakikat ve insan hakları (ss. 313-363). Ankara: Dipnot Press.

x

Paker, M. (2011). Editörün önsözü [Editor’s Preface]. In J. Mitchell (2011), Kardeşler: Cinsellik ve şiddet (Pınar Padar & Billur C. Yılmazyiğit, Translators). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press). [Original work: Juliet Mitchell (2003). Siblings. New York: Blackwell Publishing.]

x

Paker, M. (2010). Editörün önsözü (Editor’s Preface]. In S. A. Mitchell (2010), Aşk sürebilir mi? Zamana karşı romantik aşkın kaderi (Cem Alpan, Translator). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Press. [Original work: Stephen A. Mitchell (2002). Can Love Last? The Fate of Romance Over Time. New York: W.W. Norton & Company.]

x

Paker, M. (2009). Editörün önsözü [Editor’s prefece]. In Stephen A. Mitchell, Psikanalizde İlişkisel Kavramlar, trans: Gülenbaht Algaç & İrem Anlı.İstanbul: İstanbul Bilgi University Press. [Original work: Stephen A. Mitchell (1988). Relational Concepts in Psychoanalysis an Integration. Cambridge: Harvard University Press].

x

Paker, M. (2009). Psikanalizde eşcinsellik [Homosexuality in psychoanalysis]. In Ali Erol (Ed.), Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma [International Encounter against Homophobia], pp. 87-90. İstanbul: KAOS-GL Yayınları.

x

Paker, M. (2009). Editörün önsözü [Editor’s prefece]. In Psikanalitik Tanı [Psychoanalytic Diagnosis], Nancy McWilliams, trans: Erkan Kalem. İstanbul Bilgi University Press. [Original work: Nancy McWilliams (1994). Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York: The Guilford Press.]

x

Paker, M. (2008). Psikanaliz: Nereden Nereye? [Psychoanalysis: From where to where?]. In Bulent Somay (Ed.), Freud Konuşmaları [Talks on Freud]. Istanbul: YKY.

x

Paker, M. (2000). Subjective Meaning of Torture as a Predictor in Post-Torture Psychological Response. Dissertation Project. New York: New School for Social Research. [Abstract]

x

Paker, M. (1997). Klasik ve yorumsamacı psikanalizlerin “geçmişe bakışları açısından karşılaştırılması [Comparison of classical and hermeneutical psychoanalyses on their views of the past]. Toplum & Bilim [Society & Science], 72, 102-127 [In Turkish with English Abstract].

x

Basoglu, M., Mineka, S., Paker, M., Aker, T., Livanou, M., & Gok, S. (1997). Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychological Medicine, 27, 1421-1433. [Abstract]

x

Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Tasdemir, O., Sahin, D., Ceyhanli, A., Incesu, C., & Sarimurat, N. (1996). Appraisal of self, social environment, and the state authority as a possible mediator of posttraumatic stress disorder in tortured political activists. Journal of Abnormal Psychology, 105:2, 232-236. [Abstract]

x

Basoglu, M. & Paker, M. (1995). Severity of trauma as predictor of long-term psychological status in survivors of torture. Journal of Anxiety Disorders, 9:4, 339-350. [Abstract]

x

Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Tasdemir, O, Sahin, D. (1994). Factors related to long-term traumatic stress responses in survivors of torture in Turkey. Journal of American Medical Association (JAMA), 272:5, 357-363. [Abstract]

x

Basoglu, M., Paker, M., Paker, O., Ozmen, E., Marx, I., Incesu, C., Sahin, D., & Sarìmurat, N. (1994). Psychological effects of torture: A comparison of tortured with non-tortured political activists in Turkey. American Journal of Psychiatry, 151, 76-81. [Abstract] [Full text]

x

Paker, M. (1992). A controlled study on the predictors of torture-related chronic post-traumatic stress disorder among political torture survivors. Unpublished MA thesis. Istanbul, Turkey: Bogazici University. [Abstract]

x

Paker, M., Paker, O., & Yüksel, S. (1992). Psychological effects of torture: An empirical study on tortured and non-tortured non-political prisoners. In M. Basoglu (Ed.), Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. Cambridge, UK: Cambridge University Press.[Abstract]